Dzisiaj jest 6 Czerwca 2020, Sobota, imieniny obchodzą:

Instytucje publiczne bardziej dostępne

Dodano: 29 listopada 2019

Komitet Monitorujący program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) zaakceptował założenia trzech nowych konkursów. Dzięki nim innowacje społeczne będą wykorzystywane w Polsce na szerszą skalę, a instytucje publiczne będą coraz lepiej przygotowane do spełnienia wymogów dostępności.

 

Źródło: www.centrumprasowe.pap.pl

Skalowanie innowacji

Celem „skalowania innowacji” jest wdrożenie nowatorskich rozwiązań, wypracowanych w Inkubatorach Innowacji Społecznych, w jak największej liczbie organizacji. Upowszechniane innowacje pomogą między innymi w uatrakcyjnieniu kształcenia zawodowego i dostosowaniu go do aktualnych potrzeb rynku - przedsiębiorców, pracodawców oraz konsumentów. Wpłyną one również na poprawę jakości życia grup społecznych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji – osób z niepełnosprawnościami, osób chorych, osób starszych i opiekunów tych osób.

Wdrażanych będzie 8 mikro-innowacji. Budżet na te działania wynosi prawie 11 milionów złotych.

Akademia Dostępności Cyfrowej

Projekt, o budżecie 5 milionów złotych, odpowiada na aktualny problem niewystarczającej liczby specjalistów dostępności cyfrowej w Polsce. Stworzone i wdrożone zostanie uniwersalne szkolenie z obszaru dostępności cyfrowej, z którego skorzysta 400 pracowników podmiotów publicznych. Ponadto, przygotowani będą trenerzy do dalszego przekazywania wiedzy.

Dostępność architektoniczna bez barier

Komitet Monitorujący POWER zaakceptował również założenia konkursu na uruchomienie pilotażowego ośrodka wsparcia w zakresie dostępności architektonicznej. Ośrodek będzie oferował wsparcie dla podmiotów publicznych polegające między innymi na realizacji audytów dostępności oraz szerokim doradztwie w zakresie projektowania uniwersalnego.

XXV posiedzenie Komitetu Monitorującego program Wiedza Edukacja Rozwój odbyło się 27 listopada 2019 r.

ryb/ mmu/Czytaj również