Dzisiaj jest 2 Marca 2021, Wtorek, imieniny obchodzą:

Nowe zasady wydawania kart parkingowych

Dodano: 17 lutego 2014

1 lipca 2014 r. zmienią się zasady przyznawania i wydawania kart parkingowych.

 

 

Od 1 lipca karty parkingowe będą wydawane osobom niepełnosprawnym zaliczonym do:  znacznego, lub  umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (jedynie w przypadku posiadania symboli:  04-O; 05-R lub 10-N), mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się; osobom niepełnosprawnym, które nie ukończyły 16 roku życia, mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz instytucjom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Karty parkingowe wydawać będzie, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:

1) orzeczenia o niepełnosprawności

2) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

3) orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

– wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Karty parkingowe instytucjom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, wydawać będzie za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na podstawie dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę, przy czym na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych, wydawana będzie tylko jedna karta.

Karty parkingowe wydawane będą osobom posiadającym stosowne orzeczenie, na okres ważności tego orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, a instytucjom świadczącym usługi na rzecz osób z niepełnosprawnością, na okres 3 lat.

W przypadku zaprzestania wykorzystywania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, podmiot zarządzający placówką jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu karty parkingowej organowi, który ją wydał.

Karta parkingowa traci ważność:

1) po upływie terminu ważności karty;

2) w przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę lub placówkę, której wydano kartę;

3) w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał;

4) w razie likwidacji placówki, której wydano kartę;

5) w razie śmierci osoby, której wydano kartę.

Karty parkingowe, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. Tego dnia wszystkie karty parkingowe tracą ważność.Czytaj również