Dzisiaj jest 25 Lutego 2021, Czwartek, imieniny obchodzą:

Prezydent podpisał nowelę ustawy o zatrudnianiu ON

Dodano: 12 kwietnia 2013

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Informacja prasowa

 

Informacja prasowa

Ustawa dotyczy między innymi poszerzenia kompetencji kontrolnych Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wprowadzenia odpowiedzialności za wykroczenie z tytułu naruszenia przepisów nowelizowanej ustawy, a także rozszerzenia katalogu podmiotów zwolnionych z obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..

Istotną zmianą jest wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługiwało będzie pracodawcy tylko w wypadku przekazania wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na jego konto bankowe lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych.

Ustawa ponadto wprowadza przepis, który skraca o 4 miesiące obowiązywanie przepisu, zgodnie z którym podstawą wyliczania wysokości dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego jest najniższe wynagrodzenie z grudnia 2009 r., co spowoduje urealnienie wysokości otrzymywanych środków przez pracodawców w stosunku do faktycznie ponoszonych kosztów.Czytaj również