Dzisiaj jest 19 Grudnia 2018, Środa, imieniny obchodzą:

Rada Transportu Publicznego ZTM

Dodano: 06 marca 2018

W Warszawie przy Zarządzie Transportu Miejskiego powstanie Rada Warszawskiego Transportu Publicznego. Będzie to miejsce wymiany opinii, zbierania sugestii i informacji od przedstawicieli różnych środowisk na temat funkcjonowania Warszawskiego Transportu Publicznego.

 

Zarząd Transportu Miejskiego jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego w Warszawie i gminach metropolii warszawskiej, które w ramach międzygminnego porozumienia powierzyły stolicy organizację komunikacji na ich terenie. Decyzje podejmowane w zakresie organizacji  transportu publicznego są oceniane przez różne środowiska opiniotwórcze biorące udział w życiu miasta, a opinie dotyczące przyjętych rozwiązań transportowych nie zawsze są jednomyślne. Zadaniem Rady będzie zbieranie opinii i propozycji reprezentantów różnych środowisk na tematy organizacyjne, przewozowe, handlowe, taryfowe, infrastrukturalne. Dotyczyć one będą rozwiązań obowiązujących lub możliwych do zastosowania w Warszawskim Transporcie Publicznym. Rada umożliwi swobodną wymianę poglądów i uwag, konfrontowanie różnorodnych stanowisk w toku bezpośredniej dyskusji, będzie rozszerzeniem organizowanych dotychczas konsultacji społecznych. Prowadzenie jej posiedzeń zostanie powierzone profesjonalnemu moderatorowi, który zagwarantuje bezstronność i obiektywizm.

Dla zachowania właściwej reprezentatywności mieszkańców Warszawy, do udziału w pracach Rady zapraszamy przedstawicieli grup:

- społecznej (przedstawiciele organizacji pozarządowych zrzeszających konsumentów, pasażerów,  osoby niepełnosprawne, seniorów, młodzież itd. oraz Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu),

- ekologicznej (reprezentanci organizacji zajmujących się zrównoważonym rozwojem, walką ze smogiem, hałasem, ograniczeniem emisji spalin),

- biznesowej (przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców, deweloperów, podmioty z branży handlu i usług),

- samorządowej (reprezentanci gmin, z którymi ZTM podpisał porozumienia, Biura Polityki Mobilności i Transportu, operatorów, ZTM oraz Komisji Infrastruktury Rady m.st. Warszawy),

naukowej (eksperci z różnych dziedzin nauki, wspierający rozwój transportu na terenie Warszawy).

Ustalenie ostatecznego składu i zasad funkcjonowania Rady zaplanowano na drugą połowę marca. Jednym z istotnych etapów będzie spotkanie, które odbędzie się 19 marca 2018 r. o godz. 16.00 w Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56 w Warszawie. Zaproszeni na nie są przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń obywatelskich, organizacji przedsiębiorców oraz towarzystw naukowych. Mile widziany będzie każdy, kto chce aktywnie włączyć się w rozwój systemu transportu publicznego naszego miasta.

Uczestnicy spotkania zostaną poproszeni o dokonanie wyboru swoich przedstawicieli w ramach grup: społecznej, ekologicznej i biznesowej. W ramach przygotowań do spotkania będziemy proponować przeprowadzenie w trybie roboczym wstępnych konsultacji wśród organizacji i podmiotów funkcjonujących w ramach danej grupy. Powinno to ułatwić dokonanie ostatecznego wyboru reprezentantów. Liczymy również na to, że podczas spotkania poszczególne grupy zaproponują tematy i zagadnienia, które należałoby wprowadzić do programu prac tworzonej Rady.Czytaj również