Dzisiaj jest 28 Października 2020, Środa, imieniny obchodzą:

Szkoła bez barier, dostępna dla każdego

Dodano: 15 października 2020

Nawet największa zmiana zaczyna się od pierwszego kroku. Wystartował projekt Dostępna Szkoła, którego celem jest likwidacja barier dostępności w szkołach podstawowych. Szczegółowe zasady konkursu i najważniejsze terminy zaprezentowano podczas konferencji z udziałem minister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak.

 

Źródło: www.centrumprasowe.pap.pl

„Rządowy Program Dostępność Plus to pierwszy w Europie tak szeroko zakrojony program inwestycyjny dla dostępności przestrzeni publicznej. Zakłada on między innymi likwidację barier architektonicznych, łatwiejszy dostęp do budynków użyteczności publicznej, szpitali i szkół, czytelne strony internetowe oraz innowacje społeczne. Wszystkie dzieci zasługują na równe szanse. Szkoły to miejsca, gdzie dziecko zdobywa wiedzę, uczy się postaw i kompetencji społecznych i nawiązuje relacje z rówieśnikami. Aby szkoły były gotowe na przyjęcie ucznia z niepełnosprawnością lub z specjalnymi potrzebami, muszą stać się prawdziwie dostępnymi. Temu służy właśnie nasze wsparcie w zakresie Dostępnych Szkół” – mówiła M. Jarosińska-Jedynak.

Projekt „Dostępna Szkoła” powstał z myślą o szkołach podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności. Jego głównym celem jest wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy dostępności w różnych obszarach i przetestowanie go w szkołach podstawowych. Na ten cel zostało przeznaczone 40 mln zł w formie grantów, które zostaną przekazane wyłonionym w konkursie organom prowadzącym szkoły. Pilotaż działania „Szkoła bez barier – program Dostępność Plus” jest realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

Dziecko na pierwszym planie

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej z pomocą Funduszy Europejskich pomaga także w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Inwestujemy środki w tzw. Środowiskowa Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Modelowe rozwiązanie powstało na warszawskich Bielanach w ramach projektu finansowanego z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Wkrótce powstanie nowa placówka w powiecie piaseczyńskim.

„Do końca roku zamierzamy zawrzeć umowy o dofinansowanie o wartości 90 mln złotych na uruchomienie kolejnych środowiskowych centrów zdrowia psychicznego” – zapowiada M. Jarosińska-Jedynak.

Idea dostępności to także włączająca edukacja. Dzięki realizacji Programu Dostępność Plus marzenia o szkołach bez barier mogą stać się rzeczywistością.

Konkurs „Przestrzeń dostępnej szkoły” ma umożliwić zapewnienie dostępności w 150 szkołach dzięki wsparciu z funduszy UE.

Informacje o konkursie grantowym: https://www.dostepnaszkola.info/

kom/ mm/Czytaj również