Dzisiaj jest 6 Czerwca 2020, Sobota, imieniny obchodzą:

Okrelizumabem będzie refundowany

Dodano: 04 listopada 2019

Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie dot. listy leków objętych refundacją od 1 listopada 2019 r. Znalazł się na niej m.in. lek wyczekiwany przez przez osoby z postacią pierwotnie postępującą SM (PPMS), które nie miały dotąd dostępu do refundowanej terapii. Dzięki decyzji Ministerstwa Zdrowia otrzymały nadzieję na poprawę jakości życia i szansę na zachowanie sprawności. Lek ten będzie dostępny również w II linii leczenia postaci rzutowo remisyjnej SM.

 

PPMS to jedna z postaci stwardnienia rozsianego, która dotyczy około 10% chorych na SM, czyli ok. 4500 osób w Polsce. Sytuację osób z PPMS charakteryzuje zwykle szybciej narastające niż w innych postaciach SM i nieodwracalne nasilanie objawów z postępującą niesprawnością, zazwyczaj bez wyraźnych rzutów i okresów remisji. Chorzy z PPMS byli dotąd w gorszym położeniu niż osoby z inną postacią tej samej choroby, nie mieli bowiem dostępu do żadnej refundowanej terapii, a niehamowany proces choroby powodował ich nieodwracalną niesprawność. Ze względu na narastającą w czasie niepełnosprawność, osoby z PPMS były często wykluczone z życia społecznego i zawodowego. Zatrzymanie postępu choroby poprzez wdrożenie leczenia na wczesnym etapie umożliwi im pozostanie sprawnymi, kontynuację pracy zawodowej i aktywne życie.

„Cieszymy się, że osoby z SM będą mogły być leczone okrelizumabem – pacjenci z PPMS zyskają wreszcie dostęp do leczenia, a osoby z rzutową postacią stwardnienia rozsianego (RRMS) skuteczną, bezpieczną i wygodną (podanie dożylne co 6 miesięcy) terapię w drugiej linii leczenia” – mówi Tomasz Połeć, prezes Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. I dodaje: „Jesteśmy wdzięczni, że podejmowane przez nas działania mające na celu pokazanie, że ścieżki pacjentów z różnymi postaciami SM nie przebiegają tak samo i zwracanie uwagi na szczególną sytuację grupy osób z pierwotnie postępującą postacią SM, spotkały się ze zrozumieniem Ministerstwa Zdrowia”.

„Dziękujemy za pochylenie się nad sytuacją osób z PPMS, którą przedstawiliśmy w naszym apelu do Ministra Zdrowia. Z optymizmem patrzymy w przyszłość i wierzymy, że refundacja nowej terapii wpłnie na poprawę losu osób z PPMS” – powiedzieli Anna Pietrasik oraz Wiktor Czeszejko-Sochacki, autorzy petycji do Ministra Zdrowia reprezentujący pacjentów z PPMS.

„Wpływ leków stosowanych w leczeniu SM na progresję – a nie tylko na rzuty choroby – jest bardzo ważny, aby zmniejszyć wpływ choroby na codzienne życie chorych i ich rodzin” – tłumaczy profesor Gavin Giovannoni, neurolog w Barts and the London School of Medicine and Dentistr podczas XXXV Kongresu Europejskiego Komitetu ds. Leczenia Stwardnienia Rozsianego (ECTRIMS).Czytaj również